TỦ ĐIỆN

MSB

ATS

thông tin liên hệ
Mr. Vũ Hùng Sơn
Trưởng phòng KD - 0983 659 069

Mr. Vũ Mạnh Tùng
Giám đốc kinh doanh - 0976 280 977

Bơm cấp thoát

Tủ điều khiển 2
Tủ điều khiển 2
Tủ điều khiển 3
Tủ điều khiển 3
Tủ điều khiển 4
Tủ điều khiển 4
Tủ điều khiển bơm
Tủ điều khiển bơm