TỦ ĐIỆN

MSB

ATS

thông tin liên hệ
Mr. Vũ Hùng Sơn
Trưởng phòng KD - 0983 659 069

Mr. Vũ Mạnh Tùng
Giám đốc kinh doanh - 0976 280 977

Tủ điện

Tủ Xử Lý Nước Thải
Tủ Xử Lý Nước Thải
Tủ Xử Lý Nước Thải
Tủ Xử Lý Nước Thải
Tủ át chint 2
Tủ át chint 2
Tủ át chint 1
Tủ át chint 1
Tủ át LS
Tủ át LS
Tủ át schneider
Tủ át schneider
Tủ phân phối bằng inox2
Tủ phân phối bằng inox2
Tủ phân phối inox
Tủ phân phối inox
Tủ schneider 2
Tủ schneider 2
Tủ shihlin
Tủ shihlin
Tủ điện điều khiển AHU
Tủ điện điều khiển AHU
Tủ điều khiển 2
Tủ điều khiển 2
Tủ Xử Lý Nước Thải
Tủ Xử Lý Nước Thải
Tủ điều khiển 3
Tủ điều khiển 3
Tủ điều khiển 4
Tủ điều khiển 4
Tủ điều khiển bơm
Tủ điều khiển bơm
Tủ chiếu sáng 1
Tủ chiếu sáng 1
Tủ chiếu sáng 2
Tủ chiếu sáng 2
Tủ chiếu sáng 3
Tủ chiếu sáng 3
Tủ MSB 1
Tủ MSB 1
Tủ MSB 2
Tủ MSB 2
Tủ MSB 3
Tủ MSB 3
Tủ công tơ 1p
Tủ công tơ 1p
Tủ công tơ 3P
Tủ công tơ 3P
Tủ ATS Chint 1
Tủ ATS Chint 1
Tủ ATS  Chint 2
Tủ ATS Chint 2
Tủ tụ bù 1
Tủ tụ bù 1
Tủ tụ bù 2
Tủ tụ bù 2
Tủ tụ bù 3
Tủ tụ bù 3
Tủ tụ bù 4
Tủ tụ bù 4
Tủ điện thi công ổ cắm 1
Tủ điện thi công ổ cắm 1
Tủ biến tần 1
Tủ biến tần 1

Thang máng cáp

Co ngang máng cáp
Co ngang máng cáp
Co xuống máng cáp
Co xuống máng cáp
Lên máng cáp
Lên máng cáp
Ngã tư máng cáp
Ngã tư máng cáp
Tê máng cáp
Tê máng cáp
Bát kẹp
Bát kẹp
Bulong, ecu M8
Bulong, ecu M8
Kẹp Z
Kẹp Z
Lồng treo
Lồng treo
Nở đạn
Nở đạn
Thanh U đa năng
Thanh U đa năng
Chữ T thang cáp
Chữ T thang cáp
Chữ thập thang cáp
Chữ thập thang cáp
Co lên thang
Co lên thang
Co xuống thang
Co xuống thang
Thu máng cáp
Thu máng cáp